Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
91 Πινάκιο 20/2020 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 26 Οκτωβρίου 2020
92 Απόφαση 214/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
93 Απόφαση 213/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
94 Απόφαση 212/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
95 Απόφαση 211/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
96 Απόφαση 210/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
97 Απόφαση 209/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
98 Απόφαση 208/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
99 Απόφαση 207/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
100 Απόφαση 206ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020

Σελίδα 10 από 707

Go to top