Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
81 Απόφαση 07/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Φεβρουαρίου 2019
82 Απόφαση 06/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Φεβρουαρίου 2019
83 Απόφαση 05/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Φεβρουαρίου 2019
84 Απόφαση 04/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Φεβρουαρίου 2019
85 Απόφαση 03/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Φεβρουαρίου 2019
86 Απόφαση 02/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Φεβρουαρίου 2019
87 Απόφαση 01/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Φεβρουαρίου 2019
88 Απόφαση 13/2019 Οικονομικής Επιτροπής 18 Φεβρουαρίου 2019
89 Απόφαση 12/2019 Οικονομικής Επιτροπής 18 Φεβρουαρίου 2019
90 Απόφαση 11/2019 Οικονομικής Επιτροπής 18 Φεβρουαρίου 2019

Σελίδα 9 από 523

Go to top