Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
81 Απόφαση 235/2018 Οικονομικής Επιτροπής 07 Δεκεμβρίου 2018
82 Απόφαση 234/2018 Οικονομικής Επιτροπής 07 Δεκεμβρίου 2018
83 Απόφαση 232/2018 Οικονομικής Επιτροπής 07 Δεκεμβρίου 2018
84 ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07 Δεκεμβρίου 2018
85 ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07 Δεκεμβρίου 2018
86 ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07 Δεκεμβρίου 2018
87 ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07 Δεκεμβρίου 2018
88 ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07 Δεκεμβρίου 2018
89 Απόφαση 553/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Δεκεμβρίου 2018
90 Απόφαση 552/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Δεκεμβρίου 2018

Σελίδα 9 από 505

Go to top