Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
81 Απόφαση 477/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτωβρίου 2018
82 Απόφαση 476/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτωβρίου 2018
83 Απόφαση 475/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτωβρίου 2018
84 Απόφαση 473/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτωβρίου 2018
85 Απόφαση 470/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτωβρίου 2018
86 Απόφαση 468/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτωβρίου 2018
87 Απόφαση 467/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτωβρίου 2018
88 Απόφαση 465/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτωβρίου 2018
89 Απόφαση 464/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτωβρίου 2018
90 Απόφαση 463/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Οκτωβρίου 2018

Σελίδα 9 από 485

Go to top