Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
81 Απόφαση 52/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Μαΐου 2019
82 Απόφαση 51/2019 Οικονομικής Επιτροπής 30 Απριλίου 2019
83 Απόφαση 50/2019 Οικονομικής Επιτροπής 30 Απριλίου 2019
84 Απόφαση 49/2019 Οικονομικής Επιτροπής 30 Απριλίου 2019
85 Απόφαση 57/2019 Οικονομικής Επιτροπής 24 Απριλίου 2019
86 Απόφαση 226/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
87 Απόφαση 225/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
88 Απόφαση 224/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
89 Απόφαση 223/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
90 Απόφαση 219/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019

Σελίδα 9 από 555

Go to top