Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
81 Απόφαση 100/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Μαρτίου 2018
82 Απόφαση 99/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Μαρτίου 2018
83 Απόφαση 98/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Μαρτίου 2018
84 Απόφαση 97/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Μαρτίου 2018
85 Απόφαση 96/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Μαρτίου 2018
86 Απόφαση 95/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Μαρτίου 2018
87 Απόφαση 94/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Μαρτίου 2018
88 Πίνακας 10/16-03-2018 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Μαρτίου 2018
89 Απόφαση 42/2018 Οικονομικής Επιτροπής 15 Μαρτίου 2018
90 Απόφαση 40/2018 Οικονομικής Επιτροπής 15 Μαρτίου 2018

Σελίδα 9 από 409

Go to top