Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
71 Απόφαση 6/2019 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 08 Απριλίου 2019
72 Απόφαση 5/2019 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 08 Απριλίου 2019
73 Απόφαση 4/2019 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 08 Απριλίου 2019
74 Πίνακας 3/2019 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 08 Απριλίου 2019
75 Απόφαση 47/2019 Οικονομικής Επιτροπής 08 Απριλίου 2019
76 Απόφαση 46/2019 Οικονομικής Επιτροπής 08 Απριλίου 2019
77 Απόφαση 45/2019 Οικονομικής Επιτροπής 08 Απριλίου 2019
78 Απόφαση 44/2019 Οικονομικής Επιτροπής 08 Απριλίου 2019
79 Απόφαση 19/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08 Απριλίου 2019
80 Απόφαση 18/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08 Απριλίου 2019

Σελίδα 8 από 543

Go to top