Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
71 Πίνακας 6/2017 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 21 Δεκεμβρίου 2017
72 Απόφαση 338/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20 Δεκεμβρίου 2017
73 Απόφαση 336/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20 Δεκεμβρίου 2017
74 Πίνακας 36/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Δεκεμβρίου 2017
75 Απόφαση 335/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19 Δεκεμβρίου 2017
76 Απόφαση 330/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19 Δεκεμβρίου 2017
77 Απόφαση 322/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19 Δεκεμβρίου 2017
78 Απόφαση 320/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19 Δεκεμβρίου 2017
79 Απόφαση 36/2017 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 19 Δεκεμβρίου 2017
80 Απόφαση 35/2017 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 19 Δεκεμβρίου 2017

Σελίδα 8 από 383

Go to top