Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6991 Απόφαση 31/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
6992 Απόφαση 30/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
6993 Απόφαση 29/2014 Δημοτικού Συμβουλίου Ορθή Επανάληψη 10 Φεβρουαρίου 2014
6994 Απόφαση 28/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
6995 Απόφαση 27/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
6996 Απόφαση 26/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
6997 Απόφαση 25/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
6998 Απόφαση 25/2014 Οικονομικής Επιτροπής Ορθή Επανάληψη 07 Φεβρουαρίου 2014
6999 Απόφαση 26/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
7000 Απόφαση 6/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014

Σελίδα 700 από 707

Go to top