Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
61 Απόφαση 402/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
62 Απόφαση 400/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
63 Απόφαση 398/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
64 Απόφαση 397/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
65 Απόφαση 396/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
66 Απόφαση 393/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
67 Απόφαση 392/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
68 Απόφαση 390/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
69 Απόφαση 389/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
70 Απόφαση 388/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδα 7 από 467

Go to top