Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
61 Απόφαση 151/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 09 Απριλίου 2019
62 Απόφαση 150/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 09 Απριλίου 2019
63 Απόφαση 149/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 09 Απριλίου 2019
64 Απόφαση 148/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 09 Απριλίου 2019
65 Απόφαση 147/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 09 Απριλίου 2019
66 Απόφαση 146/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 09 Απριλίου 2019
67 Απόφαση 145/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 09 Απριλίου 2019
68 Απόφαση 11/2019 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 09 Απριλίου 2019
69 Πίνακας 3/2019 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 09 Απριλίου 2019
70 Απόφαση 7/2019 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 08 Απριλίου 2019

Σελίδα 7 από 543

Go to top