Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5151 Απόφαση 26/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5152 Απόφαση 6/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5153 Απόφαση 19/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5154 Απόφαση 25/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5155 Απόφαση Δημάρχου αντικατάστασης Αντιδημάρχου 03 Φεβρουαρίου 2014
5156 Πινάκιο 1/2014 Επιτροπή Διαβούλευσης 03 Φεβρουαρίου 2014
5157 Απόφαση 5/2014 Οικονομικής Επιτροπής 28 Ιανουαρίου 2014
5158 Απόφαση 48/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014
5159 Απόφαση 46/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014
5160 Απόφαση 45/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014

Σελίδα 516 από 522

Go to top