Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
51 Απόφαση 386/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
52 Απόφαση 385/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
53 Απόφαση 381/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
54 Απόφαση 401/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
55 Απόφαση 399/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
56 Αποφαση Δημοτικού Συμβουλίου 378/2018 07 Σεπτεμβρίου 2018
57 Απόφαση 406/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
58 Απόφαση 405/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
59 Απόφαση 404/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
60 Απόφαση 403/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδα 6 από 467

Go to top