Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4721 Απόφαση 288/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιουνίου 2015
4722 Απόφαση 263/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιουνίου 2015
4723 Απόφαση 266/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 16 Ιουνίου 2015
4724 Απόφαση 86/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
4725 Απόφαση 136/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
4726 Απόφαση 129/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
4727 Απόφαση 125/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
4728 Απόφαση 122/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
4729 Απόφαση 121/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
4730 Απόφαση 119/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015

Σελίδα 473 από 516

Go to top