Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4441 Απόφαση 13/2015 Τοπικής Κοινότητας Πάγου 12 Αυγούστου 2015
4442 Απόφαση 12/2015 Τοπικής Κοινότητας Πάγου 12 Αυγούστου 2015
4443 Πίνακας 5/2015 Τοπικής Κοινότητας Πάγου 12 Αυγούστου 2015
4444 Απόφαση 228/2015 Οικονομικής Επιτροπ 07 Αυγούστου 2015
4445 Απόφαση 222/2015 Οικονομικής Επιτροπής 07 Αυγούστου 2015
4446 Απόφαση 354/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Αυγούστου 2015
4447 Απόφαση 353/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Αυγούστου 2015
4448 Απόφαση 352/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Αυγούστου 2015
4449 Απόφαση 219ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2015 Οικονομικής Επιτροπής 05 Αυγούστου 2015
4450 Απόφαση 220/2015 Οικονομικής Επιτροπής 04 Αυγούστου 2015

Σελίδα 445 από 516

Go to top