Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
41 Aπόφαση 8/2019 Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης 06 Μαρτίου 2019
42 Απόφαση 63/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01 Μαρτίου 2019
43 Απόφαση 62/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01 Μαρτίου 2019
44 Απόφαση 84/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01 Μαρτίου 2019
45 Απόφαση 75/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01 Μαρτίου 2019
46 Απόφαση 74/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01 Μαρτίου 2019
47 Απόφαση 70/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01 Μαρτίου 2019
48 Απόφαση 69/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01 Μαρτίου 2019
49 Απόφαση 68/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01 Μαρτίου 2019
50 Απόφαση 66/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01 Μαρτίου 2019

Σελίδα 5 από 523

Go to top