Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
31 Απόφαση 158/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
32 Απόφαση 157/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
33 Απόφαση 156/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
34 Απόφαση 155/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
35 Απόφαση 154/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
36 Απόφαση 153/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
37 Απόφαση 152/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
38 Απόφαση 151/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
39 Απόφαση 147/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
40 Πίνακας 30/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδα 4 από 467

Go to top