Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
21 Απόφαση 44/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
22 Απόφαση 43/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
23 Απόφαση 36/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
24 Απόφαση 41/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
25 Απόφαση 135/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Απριλίου 2018
26 Απόφαση 141/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Απριλίου 2018
27 Απόφαση 140/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Απριλίου 2018
28 Απόφαση 139/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Απριλίου 2018
29 Απόφαση 137/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Απριλίου 2018
30 Απόφαση 131/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Απριλίου 2018

Σελίδα 3 από 409

Go to top