Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
11 Πινάκιο 1/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15 Ιανουαρίου 2018
12 Απόφαση 1/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15 Ιανουαρίου 2018
13 Απόφαση 6/2018 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 11 Ιανουαρίου 2018
14 Απόφαση 5/2018 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 11 Ιανουαρίου 2018
15 Απόφαση 4/2018 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 11 Ιανουαρίου 2018
16 Απόφαση 3/2018 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 11 Ιανουαρίου 2018
17 Απόφαση 2/2018 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 11 Ιανουαρίου 2018
18 Απόφαση 1/2018 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 11 Ιανουαρίου 2018
19 Πίνακας 1/2018 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 11 Ιανουαρίου 2018
20 Απόφαση 378ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Ιανουαρίου 2018

Σελίδα 2 από 383

Go to top