Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
11 ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2018
12 Απόφαση 256/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2018
13 ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2018
14 Απόφαση 254/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2018
15 Απόφαση 252/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2018
16 Απόφαση 597/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Δεκεμβρίου 2018
17 ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27 Δεκεμβρίου 2018
18 Απόφαση 250/2018 Οικονομικής Επιτροπής 27 Δεκεμβρίου 2018
19 Απόφαση 584/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Δεκεμβρίου 2018
20 Απόφαση 249/2018 Οικονομικής Επιτροπής 24 Δεκεμβρίου 2018

Σελίδα 2 από 505

Go to top