Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
11 Απόφαση 198/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
12 Απόφαση 194/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
13 Απόφαση 189/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
14 Απόφαση 188/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
15 Απόφαση 187/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
16 Απόφαση 186/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
17 Απόφαση 185/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
18 Απόφαση 183/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
19 Απόφαση 182/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
20 Απόφαση 181/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019

Σελίδα 2 από 543

Go to top