Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
11 Απόφαση 123/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Απριλίου 2018
12 Απόφαση 38/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
13 Απόφαση 52/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
14 Απόφαση 51/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
15 Απόφαση 50/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
16 Απόφαση 49/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
17 Απόφαση 48/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
18 Απόφαση 47/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
19 Απόφαση 46/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018
20 Απόφαση 45/2018 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2018

Σελίδα 2 από 409

Go to top