Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Πινάκιο 43/2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2018
2 Απόφαση 564/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Δεκεμβρίου 2018
3 Απόφαση 563/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Δεκεμβρίου 2018
4 Απόφαση 562/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Δεκεμβρίου 2018
5 Απόφαση 561/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Δεκεμβρίου 2018
6 Απόφαση 560/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Δεκεμβρίου 2018
7 Απόφαση 559 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Δεκεμβρίου 2018
8 Απόφαση 558/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Δεκεμβρίου 2018
9 Απόφαση 557/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Δεκεμβρίου 2018
10 Απόφαση 556/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Δεκεμβρίου 2018

Σελίδα 1 από 498

Go to top