Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση 209/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
2 Απόφαση 208/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
3 Απόφαση 207/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
4 Απόφαση 204/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
5 Απόφαση 203/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
6 Απόφαση 202/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
7 Απόφαση 201/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
8 Απόφαση 200/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
9 Απόφαση 210/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
10 Απόφαση 199/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019

Σελίδα 1 από 543

Go to top