Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση 128/2018 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουνίου 2018
2 Απόφαση 130/2018 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουνίου 2018
3 Απόφαση 127/2018 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουνίου 2018
4 Απόφαση 126/2018 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουνίου 2018
5 Απόφαση 125/2018 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουνίου 2018
6 Απόφαση 124/2018 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουνίου 2018
7 Απόφαση 123/2018 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουνίου 2018
8 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και των εποπτευομένων νομικών του προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 19 Ιουνίου 2018
9 Απόφαση 298/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουνίου 2018
10 Απόφαση 293/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουνίου 2018

Σελίδα 1 από 440

Go to top