Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση 333/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2019
2 Απόφαση 332/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2019
3 Απόφαση 330/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2019
4 Απόφαση 328/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2019
5 Απόφαση 325/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2019
6 Απόφαση 323/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2019
7 Αποφαση 322/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Σύμβουλίου 14 Αυγούστου 2019
8 Απόφαση 327/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Αυγούστου 2019
9 Απόφαση 326/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Αυγούστου 2019
10 Απόφαση 337/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Αυγούστου 2019

Σελίδα 1 από 573

Go to top