Ανακοίνωση για χορήγηση σήματος μόνιμου κατοίκου Ελεγχόμενης Στάθμευσης 2019

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, καλεί τους πολίτες που έχουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως αυτή ορίσθηκε με την απόφαση 173/2018 του Δ.Σ, όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εφοδιασθούν με κάρτα επιτρεπόμενης στάθμευσης εντός της περιοχής, για ένα όχημα ανά κατοικία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν από την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιων – περιοχή Νησάκι (κτίριο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ) είναι :

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ του σήματος για το 2019 και για μόνιμους κατοίκους που διαμένουν στην περιοχή Ελεγχόμενης Στάθμευσης :

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση περί μόνιμης κατοικίας (Δίνεται και συμπληρώνεται στο γραφείο)
 2. Το τελευταίο Ε1 της φορολογικής δήλωσης (αντίγραφο)
 3. Εάν υπάρχει αλλαγή σε οποιοδήποτε παλιό δικαιολογητικό (π.χ. νέο συμβόλαιο, νέα άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λ.π.) χρειάζεται επιπλέον να προσκομιστεί το καινούριο δικαιολογητικό

 

 

 

Για την χορήγηση του σήματος για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (για όσους μόνιμους κατοίκους διαμένουν στην περιοχή Ελεγχόμενης Στάθμευσης) για το 2019:

 

 1. Το τελευταίο Ε1 της φορολογικής δήλωσης (αντίγραφο) με σβησμένα τα ποσά του εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή
 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία σε περίπτωση ενοικίασης (αντίγραφο)
 3. Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (αντίγραφο)
 4. Φωτοτυπία του τελευταίου εξοφλημένου τιμολογίου της ύδρευσης – αποχέτευσης (ΔΕΥΑΕ) της κατοικίας
 5. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (αντίγραφο)
 6. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι, ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής εφαρμογής του συστήματος, το όχημα για το οποίο ζητείται η κάρτα μόνιμου κατοίκου είναι το μόνο που θα εφοδιασθεί με αυτήν και ότι δεν έχει ζητηθεί κάρτα μόνιμου κατοίκου για δεύτερο όχημα που αντιστοιχεί στην ίδια κατοικία ούτε από τον ίδιο ούτε από άλλο άτομο που διαμένει στην ίδια κατοικία Υπεύθυνη δήλωση περί μόνιμης κατοικίας

  Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις περί φιλοξενίας ή προσωρινής κατοικίας ή ακόμα και μόνιμης κατοικίας, αν δεν προκύπτει η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου από τα παραπάνω δικαιολογητικά.

  Ο Δήμος επιφυλάσσεται για οποιονδήποτε επιτόπιο ή άλλο έλεγχο, καθώς και την αναζήτηση από τον ενδιαφερόμενο κάθε επιπλέον στοιχείου που θα αποδεικνύει την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου.

  Σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση του σήματος θα γίνει ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία.

 

 

Go to top