Πρόσκληση για εργασία συντήρησης και επισκευής του κολυμβητηρίου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία συντήρησης και επισκευής του κολυμβητηρίου (Αφορά τις εργασίες συντήρησης – ελέγχου – χειρισμού των μηχανημάτων του κολυμβητηρίου). 

Go to top