Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης Πλειοδοτικής Φανερής Προφορικής Δημοπρασίας

Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης Πλειοδοτικής Φανερής Προφορικής Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση τμήματος κοινόχρηστου χώρου επί της Πλ. Μιαούλη και συγκεκριμένα τμήματος έμπροσθεν του Ιστορικού Αρχείου και παραπλεύρως του περιπτέρου.

Go to top