ΑρχικήΔημότηςBannerΔιαβούλευση Κυκλοφοριακών 2016

Διαβούλευση Κυκλοφοριακών 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266/2015 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ»

1.        ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και αφορά την τροποποίηση της απόφασης 266/2015 του Δ.Σ. του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με την οποία εγκρίθηκε:

Α.         η τροποποίηση της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ερμούπολης» η οποία:

 1. εγκρίθηκε με την 145/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ερμούπολης,

 2. εγκρίθηκε ο κανονισμός της με την 18/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ερμούπολης,

 3. τροποποιήθηκε η μελέτη και ο κανονισμός της με την 189/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ερμούπολης,

 4. τροποποιήθηκε ο κανονισμός της με την 345/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σε συνδυασμό με αυτές της απόφασης 266/2015 αποτελούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις στάθμευσης μόνιμου χαρακτήρα στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης».

Β.         η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου για τους λόγους που αναφέρονται στο τεύχος που συνοδεύει την απόφαση 266/2015.

Η ανάγκη της προτεινόμενης τροποποίησης, προέκυψε κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου «Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης» και την έκδοση της από 19/4/2016 απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην χερσαία ζώνη του λιμένα Ερμούπολης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (Δ.Λ.Τ.Σ.).

Η παρούσα συνοδεύεται από το σχέδιο Α, ενώ κάθε αναφορά σε σχέδιο 1 αναφέρεται σε αυτό που συνοδεύει την 266/2015 απόφαση, με θέμα: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θερινής περιόδου».

Στη συνέχεια, η έκταση εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναφέρεται ως «περιοχή μελέτης» ενώ η χρονική διάρκεια ισχύος των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της θερινής περιόδου ως «περίοδος αναφοράς».

Η περιοχή μελέτης, ταυτίζεται με την περιοχή εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (σύμφωνα με την απόφαση 345/2011 του Δ.Σ. του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης) και οριοθετείται στο σχέδιο Α με την έντονη κόκκινη διακεκομμένη γραμμή.

Η περίοδος αναφοράς, θα καθορισθεί σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Με την παρούσα προτείνεται να καθορισθεί μεταξύ της 15ης Ιουνίου και 15ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους και μεταξύ των ωρών 22:00 έως 03:00.

Για λόγους σαφήνειας και εποπτικής παρακολούθησης των τροποποιήσεων, στα ακόλουθα επαναλαμβάνονται τα προβλεπόμενα της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει την απόφαση 266/2015 με επισήμανση των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

 2.        ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 Πρωτεύουσα σημασία για την ασφάλεια των πεζών και την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων και εργαζομένων της περιοχής μελέτης, (λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις από το έργο της ανάπλασης της παράκτιας ζώνης – ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ), έχει ο όσο το δυνατό περιορισμός των κυκλοφοριακών φόρτων και της ζήτησης στάθμευσης. Η βασική προσέγγιση για τον περιορισμό των φόρτων είναι η συμπλήρωση του υφιστάμενου δικτύου πεζοδρόμων με προσωρινά πεζοδρομημένες οδούς (και οδούς με περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων – ΔΙΑΓΡΑΦΗ). Επιδιώχθηκε ο διαχωρισμός της πόλης σε δύο τμήματα (βόρεια και νότια της Πλ. Μιαούλη), έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η διαμπερείς κυκλοφορία, κάτι το οποίο δημιουργεί αυξημένο φόρτο ακόμα και από μικρό αριθμό οχημάτων. (Η διαμπερείς αυτή κυκλοφορία θα γίνεται για όσους πραγματικά την έχουν ανάγκη με την χρήση των αστικών λεωφορείων και των ΤΑΞΙ. Για την μείωση της ζήτησης στάθμευσης, προτείνεται η επαναλειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και η προσωρινή άρση της δυνατότητας πρόσβασης στην περιοχή «Νησάκι». – ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ).

 Πολλά από τα προτεινόμενα κυκλοφοριακά μέτρα, κατευθύνθηκαν από την ρυμοτομία της πόλης που οδήγησε στην αναγκαστική χρήση οδικών τμημάτων με φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Η χρήση όμως αυτών των οδών από τα οχήματα (π.χ. Καλομενοπούλου, Κέας, Εμμ. Ροϊδη κ.α.), ελευθερώνει πολύτιμο χώρο στις πλέον πολυσύχναστες και κεντρικές οδούς της πόλης για τους πεζούς.

 Με τα προτεινόμενα μέτρα, διασφαλίζεται η στάθμευση των μόνιμων κατοίκων της περιοχής μελέτης αλλά και η πρόσβαση μέχρι κάποια σημεία των οχημάτων των επισκεπτών, χωρίς όμως την δυνατότητα στάθμευσης εντός του κέντρου της πόλης. (Για τους μόνιμους κατοίκους λήφθηκε κάθε δυνατή πρόβλεψη ώστε να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις οδούς που διατίθενται για την στάθμευσή τους. Για το λόγω αυτό περιμετρικά της Πλ. Μιαούλη θα επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση κίνηση των οχημάτων τους, ενώ μέσω των οδού Εμμ. Ροϊδη θα έχουν πρόσβαση στην περιοχή ανατολικά της πλατείας. – ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ).

 Οι επισκέπτες, μπορούν να προσεγγίσουν με το όχημά τους το κέντρο μέσω της παραλιακής οδού (π.χ. για αποβίβαση – επιβίβαση επιβατών) και να απομακρυνθούν μέσω των οδών Κέας ή Δωδεκανήσου προς τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης.

 Η τροποποίηση της διαχείρισης των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας ώστε να καλύπτεται η περίοδος αναφοράς, αναμένεται να προσφέρει σημαντική εξυπηρέτηση ((κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα) – ΔΙΑΓΡΑΦΗ) συνδέοντας τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης με το κέντρο της πόλης τις νυχτερινές ώρες.

 Ο χώρος στάθμευσης στο «Νησάκι» θα μπορεί να φιλοξενεί οχήματα την περίοδο αναφοράς, (σύμφωνα με την από 19/4/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ). Όμως κατά την διάρκειά της δεν θα είναι δυνατή η προσέλευση αλλά μόνο η έξοδος των οχημάτων (μέσω των οδών Θυμ. Σπερχειού – Ευαγγελιστρίας – Καλομενοπούλου – Απόλλωνος – ΔΙΑΓΡΑΦΗ). Ετσι, θα μπορεί κάποιος πριν την ώρα έναρξης των προσωρινών ρυθμίσεων να σταθμεύσει στον χώρο και να απομακρυνθεί όποτε επιθυμεί.(Το ίδιο ισχύει και για τις δημοτικές οδούς στην περιοχή αυτή. – ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

 Τα δίκυκλα (είτε είναι μόνιμων κατοίκων είτε επισκεπτών), θα μπορούν να σταθμεύουν στις κατάλληλες για το σκοπό αυτό θέσεις. Η πλεονεκτική αντιμετώπισή τους αναμένεται να στρέψει ένα μέρος των οδηγών στην χρήση τους. Ακόμα πλεονεκτικότερη είναι η χρήση των ποδηλάτων, για τα οποία δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και μπορούν να κινηθούν ακόμα και στο πεζοδρομημένο δίκτυο.

 Στη συνέχεια αναφέρονται λεπτομερέστερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται για την υλοποίηση του περιγραφέντος γενικού σχεδιασμού.

 3.        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 3.1       Διαχείριση της Στάθμευσης.

 Σύμφωνα με την απόφαση 345/2011 στην περιοχή μελέτης ισχύει σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, οι λεπτομέρειες του οποίου περιλαμβάνονται στον κανονισμό που συνοδεύει την απόφαση. Το μέτρο αυτό, παρότι αρχικά λειτούργησε αποτελεσματικά και απάλλαξε την περιοχή μελέτης από ζήτηση στάθμευσης δυσανάλογη με την χωρητικότητά της, σταδιακά ατόνησε κυρίως λόγω της κατάργησης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου.

 «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ερμούπολης» - Μόνιμες ρυθμίσεις.

 Με την παρούσα, προτείνεται η επαναλειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με την προγενέστερη απόφαση 345/2011 κατόπιν των προτεινόμενων στο παρόν τροποποιήσεων. (Τα οδικά τμήματα στα οποία επιτρέπεται η στάθμευση των μόνιμων κατοίκων της περιοχής μελέτης, εμφανίζονται με καφέ απόχρωση στο σχέδιο 1- ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

 Λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων που παρατηρούνται, αυξημένων ποσοστών παράνομης στάθμευσης και συνέπειας με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προτείνεται:

 1. η τροποποίηση της χρονικής διάρκειας ισχύος του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, έτσι ώστε να καλύπτει ολόκληρο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας για ολόκληρο το έτος.

 2. Η απαγόρευση της στάθμευσης στις οδούς: Γ. Γεννηματά, Μ. Μερκούρη και Χίου.

 3. Απαγόρευση της στάθμευσης επί των οδών Γ. Σουρή (μεταξύ των οδών Μ. Μερκούρη και Εμμ. Ροϊδη), Απόλλωνος και Κ. Καραμανλή εκτός των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και ποδηλάτων.

 4. Μεταφορά των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑΜΕΑ και υπηρεσιακού οχήματος από την οδό Καλομενοπούλου στην οδό Γ. Σουρή (παραπλεύρως Πλ. Τσιροπινά).

(Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιόδου αναφοράς

Λόγω των προσωρινών πεζοδρομήσεων που προτείνονται στην συνέχεια, προτείνονται κατά την περίοδο αναφοράς εκτός των ρητών εξαιρέσεων της επόμενης παραγράφου για την ίδια περίοδο τα εξής:

 1. Η απαγόρευση της στάσης επί της οδού Στ. Πρωίου (μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου καιΚέας), Γ. Σουρή (μεταξύ των οδών Μ. Μερκούρη και Εμμ. Ροϊδη) και Κ. Καραμανλή.

 2. Η απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης επί της παραλιακής οδού μεταξύ των οδών Κέας και Ελ. Βενιζέλου.

 3. Απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Καλομενοπούλου.

 4. Η απαγόρευση της εισόδου στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι». Αυτό το μέτρο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό διότι αναμένεται να αποτρέψει την μεγάλη διέλευση οχημάτων από το κέντρο της πόλης και να επιτρέψει την επέκταση του πεζοδρομημένου οδικού δικτύου όπως αναφέρεται στη συνέχεια. Στον χώρο στάθμευσης στην περιοχή Νησάκι, επιτρέπεται κατά την περίοδο αναφοράς η στάθμευση οχημάτων. Δεν θα επιτρέπεται όμως η πρόσβαση οχημάτων στον βαθμό που έρχονται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην συνέχεια, αλλά είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους. Το ίδιο ισχύει και για τις δημοτικές οδούς της περιοχής.

 5. Η είσοδος στον χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι» θα επιτρέπεται από τις 10:00 και μετά. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται η ενίσχυση των βραχυχρόνιων σταθμεύσεων των επισκεπτών έναντι την μακροχρόνιων σταθμεύσεων των εργαζομένων που αναζητούν θέση στάθμευσης νωρίτερα. ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

  Η εφαρμογή των ανωτέρω και ιδίως το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης για ολόκληρο το 24ωρο και ο περιορισμός της λειτουργίας του χώρου στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι» την περίοδο αναφοράς (σύμφωνα με την από 19/4/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ), αναμένεται να αυξήσουν την ζήτηση στάθμευσης περιμετρικά της περιοχής μελέτης. Για το λόγο αυτό, διατίθενται αρκετοί ελεύθεροι χώροι στάθμευσης, όπως:

  1. Ανοικτός χώρος στάθμευσης στην θέση «Μαρινόπουλος», δυναμικότητας 160 επιβατικών αυτοκινήτων.

  2. Ανοικτός χώρος στάθμευσης έμπροσθεν του ΑΚΕΝ, δυναμικότητας 60 επιβατικών αυτοκινήτων.

  3. Ανοικτός χώρος στάθμευσης στην θέση «Καρνάγιο», δυναμικότητας 80 επιβατικών αυτοκινήτων.

  4. Κλειστός χώρος στάθμευσης στην διασταύρωση των οδών Μπαρμπέτα και Νεωρίου, δυναμικότητας 125 επιβατικών αυτοκινήτων.

  5. Ανοικτός χώρος στάθμευσης στην θέση «Πλακούρα», δυναμικότητας 65 επιβατικών αυτοκινήτων.

  6. Ανοικτός χώρος στάθμευσης στην θέση «Δόξα», δυναμικότητας 90 επιβατικών αυτοκινήτων.

  7. (Ανοικτός χώρος στάθμευσης επί της οδού Μανδηλαρά, δυναμικότητας 30 επιβατικών αυτοκινήτων. – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

Ειδικά τα δίκυκλα, εκτός των ανωτέρω χώρων μπορούν να σταθμεύουν και παρά την οδό εντός της περιοχής μελέτης για όλο το 24ωρο, αλλά μόνο στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό κατάλληλα σημασμένες θέσεις.

3.2       Δίκτυο πεζοδρόμων – οδών περιορισμένης κυκλοφορίας.

Σήμερα το κέντρο της πόλης διαθέτει ένα δίκτυο πεζοδρόμων, το οποίο δημιουργεί έναν αρκετά εκτεταμένο πυρήνα ανατολικά της οδού Ελ. Βενιζέλου. (Επιπρόσθετα, την θερινή περίοδο γίνεται η προσωρινή πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Π. Ράλλη, αλλά η άρση της πεζοδρόμησης του άξονα Θυμ. Σπερχειού – Πρωτοπαπαδάκη για την διευκόλυνση της πρόσβασης οχημάτων στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι». Με την παρούσα τροποποίηση όπως αναφέρθηκε προηγουμένως προτείνεται η κατάργηση της δυνατότητας πρόσβασης στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι» κατά την περίοδο αναφοράς. – ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιόδου αναφοράς

Με την πρόταση αυτή, επιδιώκεται η αύξηση της έκτασης του πεζοδρομημένου τμήματος με την προσθήκη σε αυτό κατά την περίοδο αναφοράς των οδών:

 1. Στ. Πρωίου (από οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Κέας) – προσωρινή πεζοδρόμηση.

 2. Γ. Σουρή (από οδό Μ. Μερκούρη έως την οδό Εμμ. Ροϊδη) – προσωρινή πεζοδρόμηση.

 3. Ελ. Βενιζέλου – (περιορισμένη κυκλοφορία – ΔΙΑΓΡΑΦΗ) – (προσωρινή πεζοδρόμηση – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

 4. Κ. Καραμανλή – (περιορισμένη κυκλοφορία – ΔΙΑΓΡΑΦΗ)(προσωρινή πεζοδρόμηση – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

 5. Γ. Γενημματά – (περιορισμένη κυκλοφορία – ΔΙΑΓΡΑΦΗ)(προσωρινή πεζοδρόμηση – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

 6. Χίου (ολόκληρο το μη μονίμως πεζοδρομημένο τμήμα της) – (περιορισμένη κυκλοφορία – ΔΙΑΓΡΑΦΗ)(προσωρινή πεζοδρόμηση – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

 7. Μ. Μερκούρη – (περιορισμένη κυκλοφορία – ΔΙΑΓΡΑΦΗ)(προσωρινή πεζοδρόμηση – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

 8. (Οι πεζοδρομήσεις αυτές, συμπληρώνονται με την προσωρινή πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Π. Ράλλη η οποία υλοποιείται την θερινή περίοδο για λόγους ασφαλείας των πεζών που συσσωρεύονται σε αυτή λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων αναψυχής. Η οδός αυτή, προτείνεται να λειτουργεί ως οδός περιορισμένης κυκλοφορίας.

 9. Συμπληρωματικά, προτείνεται η περιορισμένη κυκλοφορία επί της παραλιακής οδού Εθν. Αντιστάσεως (μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Κέας) – ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

Οι παραπάνω οδοί, εκτός της περιόδου αναφοράς θα λειτουργούν με την υφιστάμενη κατεύθυνσή τους (ή όπως αυτή προβλέπεται με την παρούσα – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

(Για την παροχή δυνατότητας αποχώρησης των οχημάτων από την περιοχή «Νησάκι», είτε από τον χώρο στάθμευσης, είτε εκτός αυτού, προτείνεται κατά την περίοδο αναφοράς η αναστολή της πεζοδρόμησης των οδών:

 1. Θυμ. Σπερχειού

 2. Ευαγγελίστριας. – ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

Για το σύνολο των υφιστάμενων σήμερα πεζοδρομημένων οδών (και των ανωτέρω προσωρινώς πεζοδρομημένων κατά την περίοδο αναφοράς – ΠΡΟΣΘΗΚΗ) της περιοχής μελέτης, ισχύει ο κανονισμός πεζοδρόμων που συνοδεύει την απόφαση 345/2011 του Δ.Σ. του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης:

Κατά την περίοδο αναφοράς, στο σύνολο των παραπάνω προτεινόμενων για προσωρινή πεζοδρόμηση(και προσωρινό περιορισμό από την κυκλοφορία – ΔΙΑΓΡΑΦΗ)οδών, προτείνεται ο παρακάτω κανονισμός:

«Δεν επιτρέπεται η κίνηση, η στάθμευση και η στάση οχημάτων, πλην των οχημάτων άμεσης ανάγκης, υπηρεσιακών οχημάτων στα πλαίσια εκτέλεσης επειγουσών και απαραίτητων εργασιών, ποδηλάτων και των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται στην συνέχεια.

 1. (Επιτρέπεται η διέλευση και προσωρινή στάση, μόνο μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Γ. Γεννηματά και Μ. Μερκούρη των οχημάτων που διενεργούν τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας και των ταξί.

 2. Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων εφοδιασμένων με την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου, μόνο μέσω των οδών Μ. Μερκούρη, Γ. Γεννηματά, Κ. Καραμανλή και Χίου (στο μη μόνιμα πεζοδρομημένο τμήμα της).

 3. Επιτρέπεται η διέλευση δικύκλων διανομής έτοιμου φαγητού (delivery) επιχειρήσεων που η έδρα τους βρίσκεται επί των μονίμως και προσωρινά πεζοδρομημένων οδών και μόνο κατόπιν άδειας και κατάλληλου σήματος που θα εκδοθεί από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και μόνο για ένα δίκυκλο ανά επιχείρηση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

 4. Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών και μεταφορά αποσκευών από και προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης και είναι αδύνατη οποιαδήποτε άλλη επιτρεπόμενη διαδρομή προς και από αυτές και μόνο για 20 λεπτά πριν και μετά την άφιξη πλοίου. Τα οχήματα αυτά, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο σήμα, το οποίο θα εκδίδεται από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης. Η τοποθέτηση του σήματος στα οχήματα θα είναι ευθύνη της ξενοδοχειακής μονάδας και ο αριθμός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο οχήματα ανά ξενοδοχειακή μονάδα.

 5. Σε ότι αφορά την παραλιακή οδό ο αντίστοιχος κανονισμός που εκδίδεται από την αρμόδια λιμενική αρχή, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. – ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

 6. (Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων για την εξυπηρέτηση άκρως επειγόντων περιστατικών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και αυστηρά προσωρινή στάση για την εξυπηρέτηση φαρμακείων για τα οποία δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατή πρόσβαση.

 7. Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων για την εξυπηρέτηση άλλων επιτακτικών αναγκών, μόνο αφού προηγηθεί εγκαίρως και εγγράφως αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Δ.Κ. Ερμούπολης και σχετική θετική απόφαση της τελευταίας. – ΠΡΟΣΘΗΚΗ)

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση διέλευσης οχημάτων από τις προσωρινά πεζοδρομημένες οδούς και τις οδούς περιορισμένης κυκλοφορίας, αυτή θα γίνεται με ταχύτητα κάτω των 20 χιλιομέτρων ανά ώρα. Σε κάθε περίπτωση οι πεζοί επί των οδών αυτών έχουν την απόλυτη προτεραιότητα.

Σε περίπτωση που σε κάποια από τις παραπάνω οδούς επιτρέπεται εκτός της περιόδου αναφοράς η στάθμευση και η στάση οχημάτων, αυτά θα πρέπει να απομακρύνονται εγκαίρως με ευθύνη του κατόχου τους πριν την ώρα έναρξης ισχύος του παρόντος».

3.3       Τροποποιήσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών.

(Πέρα των απαραίτητων αντιδρομήσεων λόγω των κυκλοφοριακών αλλαγών που θα επιφέρει το έργο της ανάπλασης της παράκτιας ζώνης Ερμούπολης, προκύπτει λόγω των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της θερινής περιόδου η ανάγκη τροποποίησης της κατεύθυνσης και άλλων οδών. Προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση των οδηγών, οι τροποποιήσεις αυτές προτείνεται να είναι μόνιμου χαρακτήρα για όλο το 24ωρο της θερινής περιόδου και περιλαμβάνονται στις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. – ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

«Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ερμούπολης» - Μόνιμες ρυθμίσεις.

Λόγω της μεταφοράς της στάσης (– αναμονής – ΔΙΑΓΡΑΦΗ) των λεωφορείων των ΚΤΕΛ στο οικόπεδο παραπλεύρως του κτηρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και για την δυνατότητα δημιουργίας κυκλικής κίνησης των οχημάτων πέριξ του Ι. Ν. Αγ. Νικολάου, προτείνεται:

 1. Η αντιδρόμηση των οδών Φολεγάνδρου, Αφροδίτης και του τμήματος παραπλεύρως του κτηρίου της πυροσβεστικής.

 2. Μονοδρόμηση της οδού έμπροσθεν του Ι. Ν. Αγ. Νικολάου (από οδό Αγ. Νικολάου προς οδό Λαδοπούλου).

 3. (Αντιδρόμηση της οδού Κέας.

 4. Μονοδρόμηση της οδού Εμμ. Ροϊδη από την Πλ. Βαρδάκα προς την οδό Γ. Σουρή.ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

(Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιόδου αναφοράς

Οι παρακάτω τροποποιήσεις προτείνεται να ισχύουν για όλο το 24ωρο της θερινής περιόδου:

 1. Αντιδρόμηση της οδού Κέας (για να δίνεται η δυνατότητα αναστροφής των οχημάτων από την παραλιακή οδό προς την οδό Στ. Πρωίου).

 2. Μονοδρόμηση της οδού Εμμ. Ροϊδη από την Πλ. Βαρδάκα προς την οδό Γ. Σουρή.

 3. Μονοδρόμηση της οδού Καλομενοπούλου με κατεύθυνση από την οδό Ευαγγελιστρίας προς την Πλ. Τσιροπινά.

 4. Μονοδρόμηση των οδών Θυμ. Σπερχειού και Ευαγγελιστρίας κατά την περίοδο αναφοράς, με κατεύθυνση από την Πλ. Κανάρη προς την οδό Καλομενοπούλου. – ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

 3.4       Μέσα μαζικής μεταφοράς – Ποδήλατα.

 Τις πρωινές ώρες της θερινής περιόδου, λόγω της μη λειτουργίας των σχολείων και του πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και των αδειών των εργαζομένων ο επιβατικός φόρτος των αστικών λεωφορείων εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με την τυπική περίοδο. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η μείωση της συχνότητας των δρομολογίων σε κάποιες περιόδους, με σκοπό την επέκταση των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας κατά την περίοδο αναφοράς με συχνότητα ανά 20 – 30 λεπτά ανά κατεύθυνση. Η ακριβής διαχείριση των δρομολογίων θα προκύψει έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή κάλυψη των αναγκών της περιόδου αναφοράς αλλά και ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου κόστους. Για την τροποποίηση αυτή θα υπάρξει ξεχωριστή εισήγηση.

 (Λόγω των προσωρινών πεζοδρομήσεων την περίοδο αναφοράς, προτείνεται το δρομολόγιο Κολυμβητήριο – Δόξα να τροποποιηθεί ως Κολυμβητήριο – Πλ. Κανάρη και αντίστροφα. Το δρομολόγιο Αγορά – Βροντάδο, προτείνεται να τροποποιηθεί ως Πλ. Κανάρη – Βροντάδο – Δόξα και αντίστροφα. – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

 Η εγκατάσταση του συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων του Δήμου, η (σταδιακή – ΔΙΑΓΡΑΦΗ) κατασκευή του ποδηλατοδρόμου στην παραλιακή οδό και η επιτρεπόμενη κίνηση των ποδηλάτων επί των πεζοδρομημένων οδών, αναμένεται να καταστήσει το συγκεκριμένο μέσο εξαιρετικά ανταγωνιστικό και προσιτό σε σχέση με την χρήση των υπόλοιπων οχημάτων, όχι μόνο κατά την περίοδο αναφοράς αλλά και για όλες τις περιόδους.

 4.         ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 Για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί έγκαιρα ο κάτωθι εξοπλισμός:

 1.  Πινακίδες σήμανσης για τα κυκλοφοριακά μέτρα που προτείνεται να ισχύουν σε μόνιμη και προσωρινή βάση, σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα (κατόπιν μελέτης σήμανσης που θα εκπονηθεί – ΔΙΑΓΡΑΦΗ) μετά την έγκριση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας.

 2. Αποσπώμενες μπάρες, είτε με βάση, είτε τοποθετούμενες επί οπών του οδοστρώματος, σε σημεία του οδικού δικτύου από όπου δεν είναι επιθυμητή η διέλευση οχημάτων. Τέτοια σημεία είναι (σχέδιο Α) (τα προβλεπόμενα από την απόφαση 63/2016 του Δ.Σ. του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και επιπλέον – ΠΡΟΣΘΗΚΗ):

 •  Η διασταύρωση της οδού Εμμ. Ροΐδη με την οδό Γ. Σουρή.

 • (Η διασταύρωση της οδού Πρωίου με την οδό Κέας.

 • Η διασταύρωση της οδού Θυμ. Σπερχειού με την οδό Πρωτοπαπαδάκη. – ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

 • Η διασταύρωση της οδού Π. Ράλλη με την οδό Ελ. Βενιζέλου.

 • (Η διασταύρωση της οδού Μ. Μερκούρη με την Πλ. Βαρδάκα – ΠΡΟΣΘΗΚΗ)

 5.         ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

 1. (Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την προσωρινή πεζοδρόμηση για λόγους ασφαλείας των οδικών τμημάτων αρμοδιότητάς του, περιορισμό χρονικής διάρκειας λειτουργίας του χώρου στάθμευσης στο «Νησάκι» και έκδοση αντίστοιχου κανονισμού εφόσον απαιτείται.

 2. Απόφαση Λιμενικής Αστυνομίας για την προσωρινή πεζοδρόμηση για λόγους ασφαλείας των οδικών τμημάτων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα.

 3. Σύμφωνη γνώμη Διεύθυνσης Τροχαίας Σύρου για την τοποθέτηση των προτεινόμενων αποσπώμενων μπαρών. – ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

 4. Έκδοση κατάλληλων σημάτων για τους μόνιμους κατοίκους,(τα οχήματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τις επιχειρήσεις διανομής έτοιμου φαγητού. – ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

 5. Ανακοίνωση διάθεσης των σημάτων στους ενδιαφερόμενους εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

 6. Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου για την έγκριση των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

 7. Τροποποίηση των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας ώστε να καλύπτουν την περίοδο αναφοράς.

 8. Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αστυνόμευση των ρυθμίσεων.

 9. Σημαντικό μέτρο για την επιτυχία των προτεινόμενων ρυθμίσεων, κρίνεται η έγκαιρη και σαφής ενημέρωση των πολιτών μέσω εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων και εφόσον κριθεί αναγκαίο η καθιέρωση τηλεφωνικής υπηρεσίας παροχής σχετικών πληροφοριών.

6.         ΣΥΝΟΨΗ

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται επιγραμματικά ανά ομάδα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τα επιμέρους μέτρα, ανάλογα του μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα τους.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΜΟΝΙΜΑ ΜΕΤΡΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

Στάθμευση

24ωρο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Απαγόρευση της στάθμευσης στις οδούς: Γ. Γεννηματά, Μ. Μερκούρη, Χίου.

Απαγόρευση της στάθμευσης στις οδούς: Γ. Σουρή (μεταξύ Μ. Μερκούρη και Εμμ. Ροϊδη), Απόλλωνος και Κ. Καραμανλή, εκτός των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και ποδηλάτων.

Μεταφορά των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑΜΕΑ και υπηρεσιακού οχήματος από την οδό Καλομενοπούλου στην οδό Γ. Σουρή (παραπλεύρως Πλ. Τσιροπινά).

(Απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Στ. Πρωίου, μεταξύ των οδών Κιμώλου και Αλ. Παναγούλη, εκτός των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης δικύκλων και ΑΜΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ)

Η απαγόρευση της εισόδου στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι», από 07:00 έως 10:00 π.μ. (σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

Απαγόρευση της στάσης επί της οδού Στ. Πρωίου (μεταξύ Ελ. Βενιζέλου και Κέας), Γ. Σουρή (μεταξύ Μ. Μερκούρη και Εμμ. Ροϊδη) και Κ. Καραμανλή.

(Απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Καλομενοπούλου.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης επί της παραλιακής οδού μεταξύ των οδών Κέας και Ελ. Βενιζέλου. – ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

Η απαγόρευση της εισόδου στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι», από έναρξη ώρας περιόδου αναφοράς έως 10:00 π.μ. (σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

Πεζοδρομήσεις – περιορισμός κυκλοφορίας

 

Στ. Πρωίου (από οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Κέας) – προσωρινή πεζοδρόμηση.

Γ. Σουρή (από οδό Μ. Μερκούρη έως την οδό Εμμ. Ροϊδη) – προσωρινή πεζοδρόμηση.

Ελ. Βενιζέλου – (περιορισμένη κυκλοφορία ΔΙΑΓΡΑΦΗ)- προσωρινή πεζοδρόμηση – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

Κ. Καραμανλή – (περιορισμένη κυκλοφορία ΔΙΑΓΡΑΦΗ)- προσωρινή πεζοδρόμηση – ΠΡΟΣΘΗΚΗ)

Γ. Γενημματά – (περιορισμένη κυκλοφορία ΔΙΑΓΡΑΦΗ) - προσωρινή πεζοδρόμηση – ΠΡΟΣΘΗΚΗ)

Χίου (ολόκληρο το μη μονίμως πεζοδρομημένο τμήμα της) – (περιορισμένη κυκλοφορία ΔΙΑΓΡΑΦΗ)- προσωρινή πεζοδρόμηση – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

Μ. Μερκούρη – (περιορισμένη κυκλοφορία ΔΙΑΓΡΑΦΗ)- προσωρινή πεζοδρόμηση – ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

(Θυμ. Σπερχειού – προσωρινή άρση πεζοδρόμησης

Ευαγγελίστριας – προσωρινή άρση πεζοδρόμησης.

Π. Ράλλη – περιορισμένη κυκλοφορία (Δ.Λ.Τ.Σ.).

Εθν. Αντίστασης (από Κέας έως Ελ. Βενιζέλου) - περιορισμένη κυκλοφορία (Δ.Λ.Τ.Σ.). – ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών

Αντιδρόμηση των οδών Φολεγάνδρου, Αφροδίτης και του τμήματος παραπλεύρως του κτηρίου της πυροσβεστικής.

Μονοδρόμηση της οδού έμπροσθεν του Ι. Ν. Αγ. Νικολάου (από οδό Αγ. Νικολάου προς οδό Λαδοπούλου).

(Αντιδρόμηση της οδού Κέας.

Μονοδρόμηση της οδού Εμμ. Ροϊδη από την Πλ. Βαρδάκα προς την οδό Γ. ΣουρήΠΡΟΣΘΗΚΗ)

(Αντιδρόμηση της οδού Κέας.

Μονοδρόμηση της οδού Εμμ. Ροϊδη από την Πλ. Βαρδάκα προς την οδό Γ. Σουρή.

Μονοδρόμηση της οδού Καλομενοπούλου από την οδό Ευαγγελίστριας προς την Πλ. Τσιροπινά.

Μονοδρόμηση των οδών Θυμ. Σπερχειού και Ευαγγελιστρίας από την Πλ. Κανάρη προς την οδό Καλομενοπούλου.

(Τα παραπάνω θα ισχύουν για όλο το 24ωρο της θερινής περιόδου). ΔΙΑΓΡΑΦΗ).

Μέσα μαζικής μεταφοράς

(Επιτρεπόμενη κίνηση, στάθμευση και στάση επί των πεζοδρόμων. – ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

Δρομολόγια λεωφορείων αστικής συγκοινωνίας όλη την περίοδο αναφοράς (με τροποποίηση των διαδρομών – ΠΡΟΣΘΗΚΗ)

                                                               Ερμούπολη, 22-4-2016

Ο Συντάξας

Διακοδημητρίου Δαυίδ

Πολιτικός Μηχανικός

Υπάλληλος Διεύθυνσης Τ.Υ. & Υ.Δ.

Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καρακατσάνης Παναγιώτης

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ. & Υ.Δ.

Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

 

Go to top