Ωράρια Λειτουργίας Πολιτιστικών Χώρων από 16/10/2020

ΩΡΑΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

VISITING HOURS OF CULTURAL HALLS OF MUNICIPALITY OF SYROS-HERMOUPOLIS

Από 16 Οκτωβρίου 2020

From October 16th 2020

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – TOWN HALL of HERMOUPOLIS

ΔευτέραέωςΠαρασκευή – Monday to Friday

08:00 - 16:00

ΘΕΑΤΡΟΑΠΟΛΛΩΝ – APOLLON THEATER

ΔευτέραMonday

10:00 – 14:00

ΤρίτηέωςΠαρασκευήTuesday to Friday

10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30

Σάββατο - Saturday

11:00 – 13:00 & 17:00 – 20:30

Κυριακή – Sunday

ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

OPEN ALL SUNDAYS TILL END OCTOBER

(10:30 – 14:00)

ΚΛΕΙΣΤΑ – CLOSED

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –CYCLADICARTREPLICASEXHIBITION

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΚΕΝΤΡΟΥΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – HERMOUPOLIS CULTURAL CENTER

Τρίτη έως Σάββατο – Tuesday το Saturday

08:00 – 16:00

Δευτέρα, & Κυριακή

Monday & Sunday

ΚΛΕΙΣΤΑ - CLOSED

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - INDUSTRIAL MUSEUM ΟF HERMOUPOLIS

Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή

Monday, Tuesday, Thursday & Friday

10:00 – 15:30

Τετάρτη - Wednesday

ΚΛΕΙΣΤΑ - CLOSED

Σάββατο - Saturday

10:00 – 15:30 & 18:00 – 20:00

Κυριακή - Sunday

10:00 – 15:00

ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

MARKOSVAMVAKARISEXHIBITION & TRADITIONAL PROFESSIONS EXHIBITION

ΑΝΩΣΥΡΟΣ– ANO SYROS

Κυριακή - Sunday

Δευτέρα – Monday

ΚΛΕΙΣΤΑ - CLOSED

ΤρίτηέωςΣάββατοTuesdaytoSaturday

10:00 – 18:00

                                                                                          

*Για πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικώς / Forfurtherinformationcontact

Γραφείο Πολιτισμού/CulturalOffice | +30 22810-75953/75943

ΔημαρχείοΕρμούπολης/ Town Hall of Hermoupolis | +30 22813-61002 – 10 - 70

ΘέατροΑπόλλων/Apollon Theater | +30 22810-85192 – 3

Βιομηχανικό Μουσείο/IndustrialMuseum | +30 22810-84762

Δήμος Σύρου- Ερμούπολης/ MunicipalityofSyros - Hermoupolis
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού & Τουρισμού/
DepartmentofCulture & Tourism

Go to top